Sükösd Mihály: Halottak ​napja: feltámadás

Sükösd Mihály személyes emlékeiből, esszéisztikus történelemfilozófiai elmélkedésekből, szociológiai esettanulmányoknak beillő montázsokból építette fel ezt a regényét. Egy nap történetébe és négy különböző helyszínbe sűríti bele tárgyát: a vezető értelmiségi réteg, a hajdani fényes szellő szárnyán erőre kapott nemzedék három évtizedes kollektív emlékezetét. Az univerzummá táguló egyszemélyes világ önvizsgáló rajzán át bepillanthatunk e nemzedék mára már történelemmé szelídült harcaiba, válságaiba, sikereibe és kudarcaiba, talajvesztettségébe és magára találásába, cselekvésképtelenségébe és tenni akarásába.

Forrás: Magvető, 1986, fülszöveg