Péterfy Gergely: Kitömött ​barbár

Anti-fejlődésregényt, az idegenség és magány párhuzamos történeteit írta meg Péterfy Gergely a Kitömött barbárral. A konklúziót a „széllel szemben nem lehet” nyers igazsága is kifejezné, a szerző azonban Kazinczy Ferenc teljes életrajzát használja fel ennek szemléltetésére.

Péterfy Gergely regénye tíz év munkájának eredménye, mesterien komponált, megrázó és az olvasó érdeklődését mindvégig fenntartó mű.

Források:
- Kalligram, 2014, fülszöveg
- Koncz Tamás: Péterfy Gergely: Kitömött barbár. Kortárs Online, 2015.07.08. (https://www.kortarsonline.hu/archivum/2015/07/arch-peterfy-gergely-kitomott-barbar.html)