Kunt Ernő: A halál tükrében

Napjaink embere váratlanul, felkészületlenül kerül szembe a halál kihívásával. Vannak, akiket előrehaladott koruk késztet a szembenézésre. Vannak, akik életük valamely tragikus fordulatában kerülnek szembe a halállal. Mások végzetes betegségben szenvednek, s előre tudva sorsuk megváltoztathatatlanságát, maguk készülnek fel annak elfogadására.

A halál tudata, megértése ahhoz szükséges, hogy az örök, a végtelen váljék bennünk tudatossá. A halál az emberi méltóságot kölcsönzi nekünk s a legmagasztosabbat: a szabadságot. E szerint a múlandóság tudata azáltal nemesít, hogy létünk minden pillanatát minél intenzívebben éljük át.

Forrás: Magvető, 1981, fülszöveg