Federico García Lorca: Színművek

Századunk egyik legkiválóbb forradalmár költője a modern spanyol drámának is legnagyobb képviselője; sőt tulajdonképpen életművének kiteljesedését is a színpad hozta meg. García Lorca – mint magyar színpadon bemutatott egyéb műveiben – sajátos éleslátással ezekben a színművekben is a nő helyzetén méri föl a mai spanyol társadalom viszonyait. A sok játékos, úttörő formai elem, a költői látás számtalan dramaturigai vetülete, vagy a népies pajzánkodás nem födheti el, hogy talán a Don Perlimplín és Belisa szerelméről szóló „erotikus hallelúja”, az áldozatos szerelem himnusza kivételével ezek a művek is a nő szabad párválasztási jogáért harcolnak, a feudális-patriarkális erkölcs fölött törnek pálcát. Mindhármat átszövi García Lorca mély költőisége, demokratizmusa, őserejű realizmusa, tündéri szeszélye és merész kísérletező szelleme.

Forrás: https://moly.hu