Helyismereti gyűjtemény

HelyismeretiA gyűjtemény célja: Cegléd városára vonatkozó, Cegléddel kapcsolatos minden dokumentum folyamatos gyűjtése, megőrzése, a helytörténeti kutatómunka támogatása, segítségnyújtás helytörténeti szakdolgozatok készítéséhez, a helyi politikai, társadalmi, gazdasági tevékenység támogatása.

Ennek megfelelően teljességgel gyűjtünk minden olyan dokumentumot, amely Cegléd város és környéke épített és természeti környezetére, gazdasági életére, társadalmi viszonyaira, történetére, hagyományaira, népszokásaira és egyéb emlékeire vonatkozik.

Gyűjteményünk könyvekből (szépirodalmi és szakkönyvek), időszaki kiadványokból (régi ceglédi újságok: 1878-1956) és egyéb dokumentumokból (jegyzőkönyvek, szakdolgozatok, plakátok, meghívók, képeslapok, CD-k, DVD-k, stb.) áll.

A hiányzó újságokról 1978-ban mikrofilmmásolat készült az Országos Széchenyi Könyvtárban, így ezek is olvashatókká váltak a könyvtárban. A mikrofilmekről digitális másolat is készült, amelyek DVD-n hozzáférhetőek.

1957-től napjainkig megjelenő újságokat – Ceglédi Hírmondó, Ceglédi Kék Újság, Ceglédi Panoráma, Pest Megyei Hírlap – bekötött formában őrizzük a gyűjteményben.

Itt őrzünk 29 db muzeális értékű könyvet, folyóiratot, melyek 1850 előtt jelentek meg.

A helytörténeti gyűjtemény állománya csak helyben használható és beiratkozott olvasóink vehetik igénybe.

 

Bővebb információt nyújt: a helyismereti könyvtáros,
elérhetősége: helyismeret@konyvtarcegled.hu.

 

 


Aprónyomtatványok tára

 

Aprónyomtatvány-kereső