Beiratkozás, helyben használat

A Ceglédi Városi Könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár. Szolgáltatásai - egyéni vagy csoportos látogatóként - csak érvényes olvasójeggyel vagy látogatójeggyel vehetők igénybe.

A regisztráció során minden könyvtárhasználó a könyvtáros kérésére személyi adatait köteles közölni. 1997. évi CXL. tv. 57. § (1) előírja, hogy "A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme." Ugyanezen jogszabály 56. § (3) bekezdése így szól: A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az 57. § (1) bekezdésében meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.

A jogszabály alapján a beiratkozáskor a könyvtár jogszerűen kezeli az Érintett természetes személyazonosító adatait és lakcímét. A regisztráció során a könyvtár azonos módon kezeli a könyvtárhasználóknál előírt személyes adatokat.

 

Látogatójegy
Az adott naptári évre érvényes, egyszeri személyre szóló regisztráció.
Tulajdonosa jogosult könyvtárlátogatásra, a könyvtár szabadpolcos állományának helyben
használatára, az állományfeltáró eszközök (katalógusok) használatára, információra a könyvtár és
könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

 

Olvasójegy
Az adott naptári évre érvényes egyszeri személyre szóló beiratkozás.

Tulajdonosa jogosult
- a látogatójegy által biztosított jogokra
- a könyvtár állományának kölcsönzésére 
- a könyvtári szolgáltatások igénybevételére

 

Az olvasójegyet érkezéskor a kölcsönzőpultnál át kell adni a könyvtárosnak.

 

Kitölthető hozzájáruló nyilatkozat letöltése.