Anyanyelvápolók Köre

A kör tizenegyedik éve működik havi rendszerességgel intézményünkben.

Fő célkitűzésünk az anyanyelv ápolása, tudatos törekvés az értő, értető szép magyar beszédre.

Foglalkozásaikkal, különböző programjaikkal kapcsolódnak az Anyanyelvápolók Szövetsége országos egyesület céljaihoz, törekvéseihez. A Kossuth Rádió „Beszélni nehéz” c. műsorának megszűnte után 2007 szeptembere óta az MKR „Szóról-szóval” c. műsorát hallgatják havonta egy alkalommal.

Itt a neves nyelvészek előadásain túl a helyes hangsúlyozás szabályaival kapcsolatos mondatjelölési feladványokat oldanak meg, s küldik el a rádiónak.

Munkáiért már Péchy Blanka- és Kazinczy-jutalomban is részesült a csoport.

Az aktuális rádióműsorok hallgatásán kívül izgalmas, fontos nyelvhelyességi problémákat vitatnak meg az Édes Anyanyelvünk c. folyóirat cikkei nyomán. Mind a folyóiratból, mind a rádióból tájékozódnak az országos anyanyelvi rendezvényekről, melyeken az érdeklődő tagok - meghívás alapján- alkalmanként részt is vesznek.

Maga a kör is tartott már néhány városi érdeklődésre is számító anyanyelvi rendezvényt a magyar nyelv napja, a magyar nyelv hete alkalmából, illetve - országos felhíváshoz kapcsolódóan- bemutató nyílt foglalkozást is.

Aktív résztvevője volt a „Beszélni nehéz” körvezetők Kárpát-medencei nyári táborának Cegléden 2013-ban, melyen országos hírű nyelvészek és más előadók is közreműködtek.

A kör aktív dolgozó és nyugalmazott magyartanárokból, továbbá más érdeklődő könyvtári olvasó tagokból tevődik össze. Jellemzőjük az önkéntesség, a nyitottság.

Szeretettel várnak és befogadnak minden kedves érdeklődőt.

A kör foglalkozásainak időpontjáról a könyvtár munkatársai készséggel adnak tájékoztatást.