Dokumentumok, szabályzatok

Nyilvános dokumentumok

 

A Ceglédi Városi Könyvtár alapdokumentumai

        Alapító okirat
        Szervezeti és Működési Szabályzat
        Organogram
        Fenntartói nyilatkozat
        Küldetésnyilatkozat
        Jövőkép
        Minőségpolitikai nyilatkozat
        Stratégiai terv 2021-2025
        Esélyegyenlőségi terv
        Beszámolók, munkatervek
        Cselekvési tervek
        Intézményi statisztikák
        Belső és külső kommunikációs terv
        Folyamatleltár

A Ceglédi Városi Könyvtár szabályzatai

        Könyvtárhasználati szabályzat
        Részlegek házirendjei
        Gyűjtőköri szabályzat
        Panaszkezelési szabályzat
        Adatvédelmi tájékoztató
        Adatvédelmi szabályzat
        Információbiztonsági szabályzat
       

       
 

Médiamegjelenések

        Médiamegjelenések, médiaszereplések

Pályázatok

        Minősített Könyvtár pályázat

 

Belső dokumentumok

Belső dokumentumaink a munkatársak számára hozzáférhetőek a belső információs rendszerünkben.

 

Vezetéssel kapcsolatos dokumentumok

        Továbbképzési tervek

Emberi erőforrásokkal kapcsolatos dokumentumok

        Anyagi és erkölcsi elismerés eljárásrendje
        Az otthoni munkavégzés szabályzata

Partnerkapcsolatok és erőforrások

        Partnerlista
        Partneri együttműködési megállapodások

Minőségirányítás

        A Ceglédi Városi Könyvtár Minőségirányítási Tanácsának (MIT) ügyrendje
        Teljesítményértékelések, teljesítménymutatók

Folyamatok

        Folyamatszabályozás helyi rendszere
        Folyamatábrák, folyamatleírások, szolgáltatási előírások, folyamatleírási űrlapok, kockázatelemzések
        Tevékenységleltár

Könyvtári önértékelés

        2022
        2016