Muzeális gyűjtemény

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a muzeális intézményekben, levéltárakban, a közgyűjteményként működő kép- és hangarchívumokban, valamint a könyvtárakban muzeális dokumentumként őrzött kulturális javak védettnek minősülnek. A törvény meghatározza ezen dokumentumok körét, többek között az 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentumok tartoznak ide.

A Ceglédi Városi Könyvtár 29 db ilyen muzeális könyvet, folyóiratot őriz, köztük egy 1732-ből származó Bibliát.

Ezek a dokumentumok a helyismereti gyűjteményben találhatók:

 • A fiatal kereskedők arany ABC-je / Brassai Samu. — Kolozsvártt : Tilsch János, 1847.
 • A magyar nemzeti irodalom története / Toldy Ferenc. — Pest : Emich Gusztáv Bizománya, 1851.
 • A magyar nyelv rendszere / [közread. a] Magyar Tudós Társaság ; [az előszót írta Schedel Ferenc]. — Buda : Egyetemi ny., 1847.
 • A világ történetei a teremtéstől fogva a legújabb időkig : Minden Rend- és Karbéli Olvasóknak, de leginkább a Tanuló Ifjúságnak köz hasznára Kézi- könyvképen / kiadta Nagy-Váradi Ajtay Sámuel . — Pest : Trattner Tamás, 1814.
 • Dubraviczky Simon jelentése Pest Pilis és Solt T. E. megyék 1839-40. évi országgyűlési követeinek / Dubraviczky Simon, Szentkirályi Móricz. — Pest : Trattener és Károlyi, 1840.
 • Fáy András eredeti meséi és aphorismái / Fáy András. — 2. kiad . — Pesten : Füskúti Landerer Lajosnál, [1825].
 • Hármas kis-tűkör, melly Magyarország, I. legujabb földleirását, II. régibb és legujabb polgári állapotát, III. a magyar nemzetnek régibb és legujabb történetét híven ábrázolja : Magyarország és Erdély földabroszával : XIII. Toldalékkal. — 1849. és 1850. évi kiadás. — Pesten : Trattner és Károlyi tulajdona, [1850].
 • Magyar verstan / Makáry György. — Eger : [s. n.], 1842.
 • Népregék, népmondák / írta Tompa Mihály. — Pest : Beimel Ny., 1846.
 • Szent Biblia vagy az Istennek Ó és Újtestamentomában foglaltatott egész, Szent Írás / Magyar nyelvre forditatott Károli Gáspár által. — Pesten : Trattner Mátyás, 1805.
 • Szent Biblia, mellyet az egész keresztyénségben be-vótt / Régi deák bótűból Magyarra fordította A' Jésus-alatt vitézkedő Tarsaság-béli Nagy-Szombati Káldi György. – Nagy-szombatban : Berger Leopold, 1732.
 • Toldy Ferenc irodalmi beszédei / Toldy Ferenc. — Pozsony : Bajza, 1847.

 

 Itt őrzünk még korabeli pesti folyóiratokat is bekötött formában:

 • Jelenkor : politikai tekintetben a két haza s külföld hírleveleiből (1838, 1840-1844).
 • Magyar Hírlap. — Pest : Lukács Könyvnyomda, 1850.
 • Pesti Hírlap / szerk. Kossuth Lajos. — Pest : Landerer( 1842-1844).

A könyvtár muzeális gyűjteménye nem kölcsönözhető, a beiratkozott olvasóink helyben megtekinthetik, amennyiben a dokumentum állapota ezt megengedi. A könyvek, folyóiratok fénymásolása, szkennelése állományvédelmi okokból nem lehetséges.

 

Muzeális01

 

Muzeális02

 

Muzeális03

 

Muzeális04

 

Muzeális05

 

Muzeális06

 

Muzeális07