Értéktár

"SZÍVÜNKNEK KEDVES"

 

A magyar nép méltán lehet büszke a Kárpát-medence egészéhez vagy egy-egy tájegységéhez kötődő, sok száz éves múlttal rendelkező hagyományaira, szokásaira, kultúrájára. Ezeken a magyarlakta vidékeken számtalan érték halmozódott fel, melyek egyediek és egyedülállóan magyar különlegességek, azaz hungarikumok. A hungarikumok olyan sajátos termékek, melynek tulajdonságai között lényeges és kiemelkedő a magyar nemzeti jelleg. Ezen értékek magyarságra jellemző mivoltukkal, egyediségükkel jelentősen növelhetik megbecsülésünket, hírnevünket Európában és a világban. Ezek rendszerezésére a magyar országgyűlés 2012-ben törvényt alkotott a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról (2012. évi XXX. törvény).

Minden tájegységnek, városnak, falunak, közösségnek vannak értékei. A törvény alapján minden település létrehozhat egy bizottságot, melynek feladata összegyűjteni, rendszerezni és felterjeszteni az ott fellelhető értékeket. Bárki tehet javaslatot, mi kerüljön ebbe a gyűjteménybe, és a helyi bizottság döntésével történik meg az értékké minősítés. Ha a bizottság úgy dönt, akkor előterjesztheti ezeket a megyei értéktárba, és pozitív elbírálás esetén már megyei értéknek számít. Az értékeket különféle szakterületenként lehet jelölni és rendszerezni.

Az alulról építkező piramis csúcsán a Hungarikumok gyűjteménye áll, amellyel már a magyar nemzetet azonosítják az egész világon.

2013. december 6-án, Cegléden is megalakult a Települési Értéktár Bizottság. Azóta a következő értékeket fogadták el:

 

  1. Agrár- és élelmiszergazdaság


  2. Egészség és életmód


  3. Épített környezet


  4. Ipari és műszaki megoldások


  5. Kulturális örökség


  6. Sport


  7. Természeti környezet


  8. Turizmus és vendéglátás

 

Folyamatosan zajlik a Cegléden található értékek gyűjtése, feldolgozása, és várják a további javaslatokat is. Mindenki számára fontos, hogy ezeket a "szívünknek kedves" kincseket megtaláljuk, megismerjük és megőrizzük az utókornak, hiszen emlékeket, történelmet, dicső pillanatokat idéznek fel, erősítik a közösséghez tartozás érzését és nem utolsósorban öregbítik városunk jó hírét.

 

Ceglédi Városi Könyvtár