Álláspályázat

cegledvk : 2019. 02. 19. - 11:19

Ceglédi Városi Könyvtár

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi Városi Könyvtár

Informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tájékoztatás, irodalomkutatás. Részvétel a könyvtári olvasószolgálati munkában. Közreműködés rendezvények, klubok szervezésében, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, könyvtáros/informatikus könyvtáros,
 • Könyvtáros - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • További felsőfokú képesítés

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • Empátia, tolerancia,
 • Nagy teherbírás,
 • Precíz, önálló munkavégzés,
 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 • Kreativitás

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Felhasználói szintű Szikla21 IKR használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2019., valamint a munkakör megnevezését: Informatikus könyvtáros.
 • Elektronikus úton Kabdebó-Ladik Lívia részére az igazgato@konyvtarcegled.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Kabdebó-Ladik Lívia, Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.konyvtarcegled.hu - 2019. február 19.
 • www.facebook.com/cegledivarosikonyvtar - 2019. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.konyvtarcegled.hu honlapon szerezhet.

Csatolmányok