ÁLLÁSLEHETŐSÉG A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

cegledvk : 2021. 09. 17. - 16:05

A Ceglédi Városi Könyvtár pályázatot hirdet Olvasószolgálati könyvtáros munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2700 Cegléd, Gubody u. 15. Gyermekkönyvtár

Munkakörbe tartozó lényegi feladatok: a könyvtár gyermekkönyvtári részén részvétel

 • a dokumentum- és információszolgáltatásban
 • a tájékoztató munkában,
 • a raktári rend biztosításában,
 • rendezvények előkészítésében és lebonyolításában,
 • iskolai csoportok fogadásában, könyvtári foglalkozások lebonyolításában,
 • a portálon és közösségi média felületeken a gyermekkönyvtárral kapcsolatos információk közzétételében.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaviszony

A foglalkoztatás 2012. évi I. törvény (Munka Törvénykönyve) alapján történik.

Munkaidő: napi 8 óra
                       

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú könyvtári szakirányú végzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • tanítói vagy tanári végzettség
 • munkakörben szerzett korábbi tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:

 • gyermekközpontú gondolkodás
 • kiváló szintű kommunikációs készség
 • kiváló szintű problémamegoldó képesség
 • nyitottság
 • precíz, önálló munkavégzés,
 • kreativitás
 •  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz • motivációs levél • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: Ceglédi Városi Könyvtár, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a. vagy elektronikus úton az igazgato@konyvtarcegled.hu e-mail címre

 

További információ: Kabdebó-Ladik Lívia  igazgató, igazgato@konyvtarcegled.hu

 

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók szakmai önéletrajzainak megismerése, személyes meghallgatás. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 18.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.konyvtarcegled.hu honlapon szerezhet.

 

Az állásra jelentkezők adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://www.konyvtarcegled.hu/adatvedelem címen