Álláslehetőség a Gyermekkönyvtárban

cegledvk :

A Ceglédi Városi Könyvtár állást hirdet
GYERMEKKÖNYVTÁROS
munkakör betöltésére.

 


Pályázat GYERMEKKÖNYVTÁROS munkakör betöltésére

 

A munkavégzés helye: Ceglédi Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára (2700 Cegléd, Gubody u. 15.).
 

Munkakörbe tartozó főbb feladatok:
a könyvtár gyermekkönyvtári részlegében részvétel

 • az olvasószolgálati és tájékoztató munkában,
 • a raktári rend biztosításában,
 • rendezvények előkészítésében és lebonyolításában,
 • iskolai csoportok fogadásában, könyvtári foglalkozások lebonyolításában,
 • a portálon és közösségi média felületeken a gyermekkönyvtárral kapcsolatos információk közzétételében,
 • az olvasásnépszerűsítő vetélkedők, olvasótáborok szervezésében, lebonyolításában,
 • a kapcsolattartásban a város óvodáival, általános iskoláival.
   

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaviszony (3 hónapos próbaidővel).
 

A foglalkoztatás 2012. évi I. törvény (Munka Törvénykönyve) alapján történik.
 

Munkaidő: teljes munkaidő, napi 8 óra.
 

A munkakör betöltéséhez alapvető feltétel:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.
   

A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, képességek:

 • felsőfokú végzettség,
 • gyermekközpontú gondolkodás, empátia, tolerancia,
 • nyitottság és kreativitás,
 • precíz, önálló munkavégzés,
 • kiváló kommunikációs képesség,
 • kiváló problémamegoldó készség,
 • terhelhetőség.
   

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a munkakörben szerzett korábbi tapasztalat,
 • felsőfokú könyvtáros szakirányú végzettség,
 • SZIKLA integrált rendszer ismerete,
 • pedagógus szakképzettség.
   

A munkakör betöltésének kezdete: 2021. május 17. a belépéshez szükséges iratok rendelkezésre állása esetén.
 

Beküldendő dokumentumok:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai,
 • nyilatkozat, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
   

Foglalkoztatás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt kérünk.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 09.
 

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton vagy személyesen: Ceglédi Városi Könyvtár 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.
vagy elektronikus úton: cvkvezeto@gmail.com.
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Ceglédi Városi Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.
 

Egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
További információ: Kabdebó-Ladik Lívia könyvtárigazgató, cvkvezeto@gmail.com.