ÁLLÁSLEHETŐSÉG

cegledvk : 2019. 06. 21. - 10:26

Ceglédi Városi Könyvtár

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi Városi Könyvtár

Olvasószolgálati könyvtáros

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Olvasószolgálati feladatok ellátása. Részvétel a tájékoztatásban, irodalomkutatásban. Közreműködés rendezvények, klubok szervezésében, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, könyvtáros/informatikus könyvtáros
 • Könyvtári munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, további felsőfokú képesítés
 • Felhasználói szintű Szikla21 IKR használata

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség
 • Empátia, tolerancia
 • Precíz, önálló munkavégzés
 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség
 • Kreativitás
 • Nagy teherbírás

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a Ceglédi Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2019., valamint a munkakör megnevezését: Olvasószolgálati könyvtáros.

vagy

 • Elektronikus úton: Kabdebó-Ladik Lívia részére az igazgato@konyvtarcegled.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.konyvtarcegled.hu - 2019. június 21.
  • www.facebook.com/cegledivarosikonyvtar - 2019. június 21.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.konyvtarcegled.hu honlapon szerezhet.