ÁLLÁSLEHETŐSÉG

cegledvk : 2019. 01. 17. - 12:12

Ceglédi Városi Könyvtár

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi Városi Könyvtár
Központi könyvtár

Informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tájékoztatás, irodalomkutatás. Részvétel a könyvtári olvasószolgálati munkában. Részvétel a rendezvények, klubok szervezésében, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:
          Főiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros,

          Könyvtáros - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
          Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
          Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
            További felsőfokú képesítés

Elvárt kompetenciák:
          Kiváló szintű kommunikációs készség,
          Empátia, tolerancia,
          Nagy teherbírás,
          Precíz, önálló munkavégzés,
          Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
          Kreativitás.

Előnyt jelentő kompetenciák:
          Felhasználói szintű Szikla21 IKR használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019., valamint a munkakör megnevezését: Informatikus könyvtáros.
  • Elektronikus úton Kabdebó-Ladik Lívia részére a igazgato@konyvtarcegled.hu e-mail címen keresztül.
  • Személyesen: Kabdebó-Ladik Lívia, Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók szakmai önéletrajzainak megismerése, személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
          www.konyvtarcegled.hu - 2019. január 17.
          www.facebook.com/cegledivarosikonyvtar - 2019. január 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.konyvtarcegled.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.