ÁLLÁSPÁLYÁZAT - Könyvtáros, tájékoztató könyvtáros

cegledvk : 2020. 02. 28. - 22:14

Ceglédi Városi Könyvtár

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

 

Ceglédi Városi Könyvtár

 

Könyvtáros, tájékoztató könyvtáros

 

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból, irodalomkutatás. A könyvtári olvasószolgálati munka ellátása beosztás szerint. A Központi Könyvtár állománygyarapítása, gondozása. Az éves statisztikai adatok begyűjtése, ellenőrzése, javítása, határidőre való továbbítása. Az adatszolgáltatás alapjául szolgáló nyilvántartások ellenőrzése, javítása. A könyvtári minőségirányításban való aktív részvétel, folyamatmenedzsment.

 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskola, könyvtár szakos főiskolai diploma, vagy informatikus könyvtáros BA képzés,
 • könyvtáros munkakörben betöltött szakmai tapasztalat – legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű valamely számítógépes könyvtári rendszer ismerete,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi szakképesítés és/vagy további felsőfokú végzettség,
 • gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret: Szikla21 Integrált Könyvtári rendszer,
 • minőségirányítás/minőségmenedzsment területen szerzett képesítés.

 

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai elhivatottság és felelősségtudat,
 • minőségre és önfejlesztésre való törekvés,
 • kiváló szintű kommunikációs készség,
 • kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 • empátia, tolerancia,
 • nagy teherbírás,
 • precíz, önálló munkavégzés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2020, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros, tájékoztató könyvtáros.

vagy

vagy

 •  
 • Személyesen: Kabdebó-Ladik Lívia intézményvezető részére, Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásnak megfelelő, hiánytalanul benyújtott pályázatok és/vagy személyes meghallgatás alapján az intézmény vezetője dönt, 3 hónap próbaidő kikötésével. A pályázat eredményéről az érintettek írásban kapnak értesítést. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 16.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 29.