ÁLLÁSPÁLYÁZAT - kommunikációs és közönségkapcsolati referens

cegledvk :

Ceglédi Városi Könyvtár

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

 

Ceglédi Városi Könyvtár

 

kommunikációs és közönségkapcsolati referens

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény által szervezett rendezvényekhez kapcsolódó feladatok (meghívók készítése, dokumentálása, események pontos nyilvántartása a belső eseménynaptárban) előkészítése. Közreműködés a rendezvények lebonyolításában. Az intézmény arculati és kommunikációs tevékenységének végzése, valamint a vonatkozó ellenőrzési feladatok ellátása. Az intézményi partnerlista folyamatos aktualizálása. Kapcsolattartás a sajtóorgánumokkal, a média képviselőivel, sajtófigyelés, sajtóközlemény készítése. Nemzetközi könyvtári sajtó, online megjelenések figyelése. A kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó nyomdai termékek/szolgáltatások megrendelése. A Könyvtár honlapjának, közösségi oldalainak és egyéb, az intézményvezető által meghatározott kiadványainak szerkesztésében való részvétel. Az intézményi kommunikációs és marketing csoport munkájának koordinálása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskola, kommunikációs szakképzettség,
 • kommunikációs vagy marketing területen szerzett tapasztalat,
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • angol vagy német nyelv kommunikációs szintű ismerete.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyetemi szakirányú végzettség,
 • további élő idegennyelv ismerete.

 

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • kiváló szintű problémamegoldó képesség, lényeglátás,
 • kreatív munkavégzésre való képesség,
 • terhelhetőség, önállóság és csapatban való együttműködés,
 • megbízhatóság,
 • rugalmasság, változásokhoz való gyors alkalmazkodási képesség,
 • minőségre való folyamatos törekvés.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 27.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2020, valamint a munkakör megnevezését: kommunikációs és közönségkapcsolati referens.

vagy

 • Elektronikus úton Kabdebó-Ladik Lívia intézményvezető részére a igazgato@konyvtarcegled.hu e-mail címen keresztül.

vagy

 • Személyesen: Kabdebó-Ladik Lívia intézményvezető részére, Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók szakmai önéletrajzainak megismerése, személyes meghallgatás. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 02.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020.02.22.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.