ÁLLÁSPÁLYÁZAT - gyermekkönyvtáros

cegledvk :

Ceglédi Városi Könyvtár

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

 

Ceglédi Városi Könyvtár

 

gyermekkönyvtáros

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Gubody u. 15.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekkönyvtárosi munkakör betöltése, dokumentum- és információszolgáltatás, a gyermekkönyvtár állományának gyarapítása, gondozása, óvodai és iskolai csoportok fogadása (könyvtárbemutató, könyvtárhasználati, tematikus foglalkozások vezetése), a gyermekirodalom értékeinek élményközpontú közvetítése, valamint közösségi élményt adó színvonalas programok szervezése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakképesítés,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • főiskolai gyermekkönyvtáros, iskolai könyvtáros szakirányt adó végzettség,
 • tanítói vagy tanári végzettség,
 • jártasság a gyermekkönyvtári munkában.

 

Elvárt kompetenciák:

 • pedagógiai érzék,
 • kiváló szintű kommunikációs készség,
 • kiváló szintű problémamegoldó képesség,,
 • empátia, tolerancia,
 • nagy teherbírás,
 • precíz, önálló munkavégzés,
 • kreativitás.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 27.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2020, valamint a munkakör megnevezését: gyermekkönyvtáros.

vagy

vagy

 • Személyesen: Kabdebó-Ladik Lívia intézményvezető részére, Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók szakmai önéletrajzainak megismerése, személyes meghallgatás. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 02.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020.02.21.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.