ÁLLÁSLEHETŐSÉG A KÖNYVTÁRBAN

cegledvk : 2022. 03. 28. - 15:49

ÁLLÁSLEHETŐSÉG A KÖNYVTÁRBAN ‼️

A Ceglédi Városi Könyvtár állást hirdet

𝐊ö𝐧𝐲𝐯𝐭á𝐫𝐨𝐬, 𝐨𝐥𝐯𝐚𝐬ó𝐬𝐳𝐨𝐥𝐠á𝐥𝐚𝐭𝐢 𝐤ö𝐧𝐲𝐯𝐭á𝐫𝐨𝐬

munkakör betöltésére.

A munkavégzés helye: Ceglédi Városi Könyvtár Központi Könyvtára

2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaviszony (3 hónapos próbaidővel)

A foglalkoztatás 2012. évi I. törvény (Munka Törvénykönyve) alapján történik.

Munkaidő: teljes munkaidő

Munkakörbe tartozó főbb feladatok:

• Olvasószolgálati feladatok ellátása, beiratkozással, tájékoztatással kapcsolatos feladatellátás, a szabadpolcos könyvállomány gondozása.

• A könyvtári munkához kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése.

• Nyilvántartási feladatok ellátása a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben.

• Beszámolók, statisztikai kimutatások készítése, Excel táblázat és más irodai szoftverek használatával.

• Adatbázisépítés, -karbantartás, honlapkezelés.

• Részvétel digitalizálási feladatokban.

• Részvétel a könyvtári minőségirányításban.

• Rendezvények lebonyolítása.

A munkakör betöltéséhez szükséges pályázati feltételek:

• felsőfokú szakirányú könyvtáros végzettség;

• könyvtárosi munkakörben vagy könyvtári szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalat;

• MS Office felhasználói szintű ismerete;

• integrált könyvtári rendszerek ismerete;

• precizitás;

• terhelhetőség;

A munkakör betöltéséhez alapvető pályázati feltétel:

• magyar állampolgárság,

• büntetlen előélet,

• cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• olvasószolgálati munkakörben szerzett korábbi tapasztalat,

• SZIKLA integrált rendszer ismerete,

A munkakör betöltésének kezdete: 2022. május 02. a belépéshez szükséges iratok rendelkezésre állása esetén.

Beküldendő dokumentumok:

• fényképes szakmai önéletrajz,

• motivációs levél,

• oklevelek, szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

• nyilatkozat, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással

összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen: Ceglédi Városi Könyvtár 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a. vagy elektronikus úton: cvkvezeto@gmail.com

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Ceglédi Városi Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.

Egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

További információ: Kabdebó-Ladik Lívia könyvtárigazgató, cvkvezeto@gmail.com