Álláslehetőség

cegledvk : 2019. 07. 30. - 11:40

Ceglédi Városi Könyvtár

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

 

Informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból, könyvtárközi kölcsönzések intézése. Részvétel a könyvtári olvasószolgálati munkában. Könyvtárhasználók informatikai képzése (egyéni és csoportos). Statisztikák készítése, kiértékelése. Részvétel a könyvtári minőségirányításban, teljesítménymérés-értékelésben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, informatikus könyvtáros/könyvtáros,
 • Könyvtáros szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, további felsőfokú végzettség,
 • Élő idegen nyelv társalgási szintű ismerete.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 • Empátia, tolerancia,
 • Nagy teherbírás,
 • Precíz, önálló munkavégzés,
 • ​​​​​​​Kreativitás.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret (Szikla21 Integrált Könyvtári rendszer).

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai, nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34/2019., valamint a munkakör megnevezését: Informatikus könyvtáros.

vagy

 • Elektronikus úton Kabdebó-Ladik Lívia részére az igazgato@konyvtarcegled.hu E-mail címen keresztül.

vagy

 • Személyesen: Kabdebó-Ladik Lívia, Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.konyvtarcegled.hu - 2019. július 30.
www.facebook.com/cegledivarosikonyvtar - 2019. július 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.konyvtarcegled.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 30.