ÁLLÁSLEHETŐSÉG

cegledvk :

Ceglédi Városi Könyvtár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Ceglédi Városi Könyvtár

Tájékoztató könyvtáros

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból, irodalomkutatás, könyvtárközi kölcsönzések intézése. Részvétel a könyvtári olvasószolgálati munkában. Könyvtárhasználók képzése (egyéni és csoportos). Részvétel a rendezvények, klubok szervezésében, lebonyolításában.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, könyvtáros/informatikus könyvtáros,

 • Könyvtárosi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, további,

 • Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,

 • Kiváló szintű kommunikációs készség,

 • Empátia, tolerancia,

 • Nagy teherbírás,

 • Precíz, önálló munkavégzés,

 • Kreativitás

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •  

 • Felhasználói szintű Szikla21 IKR használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  

 • Fényképes szakmai önéletrajz

 • Motivációs levél

 • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. január 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  

 • Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71/2018., valamint a munkakör megnevezését: Tájékoztató könyvtáros.

 • Elektronikus úton Kabdebó-Ladik Lívia részére az igazgato@konyvtarcegled.hu e-mail címen keresztül

 • Személyesen: Kabdebó-Ladik Lívia, Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók szakmai önéletrajzainak megismerése, személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.konyvtarcegled.hu - 2018. december 8.

  • www.facebook.com/cegledivarosikonyvtar - 2018. december 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.konyvtarcegled.hu honlapon szerezhet.