Álláshirdetés

cegledvk : 2018. 09. 21. - 13:46

Ceglédi Városi Könyvtár 
                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Gyermekkönyvtáros 
munkakör betöltésére. 


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Gubody u. 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekkönyvtárosi munkakör betöltése, dokumentum- és információszolgáltatás, a gyermekkönyvtár állományának gyarapítása, gondozása, óvodai és iskolai csoportok fogadása (könyvtárbemutató, könyvtárhasználati, tematikus foglalkozások vezetése), a gyermekirodalom értékeinek élményközpontú közvetítése, valamint közösségi élményt adó színvonalas programok szervezése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:

  • főiskola, szakirányú végzettség, 
  • könyvtáros - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • főiskola, gyermekkönyvtáros, iskolai könyvtáros végzettség, tanítói vagy tanári végzettség, 
  • jártasság a gyermekkönyvtári munkában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
  • gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret (Szikla21 Integrált Könyvtári rendszer)

Elvárt kompetenciák:
Pedagógiai érzék, kiváló szintű kommunikációs készség, kiváló szintű problémamegoldó képesség, empátia, tolerancia, nagy teherbírás, prrecíz, önálló munkavégzés, kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz • motivációs levél • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja: 

  • Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56/2018, valamint a munkakör megnevezését: gyermekkönyvtáros.

vagy

  • Elektronikus úton Kabdebó-Ladik Lívia intézményvezető részére a kabdeboladiklivia@cegledikultura.hu e-mail címen keresztül 

vagy

  • Személyesen: Kabdebó-Ladik Lívia intézményvezető részére, Pest megye, 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/a. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók szakmai önéletrajzainak megismerése utáni személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.konyvtarcegled.hu honlapon szerezhet.